Privatumo Politika

Privatumo politika
„Eslepetes.lt“ įsipareigoja apsaugoti Jūsų privatumą ir laikytis visų taikytinų duomenų apsaugos
ir privatumo įstatymų. Tikimės, kad ši privatumo politika („Politika“) padės Jums suprasti, kokią
informaciją siūlydami savo prekes mes renkame ir kaip ją tvarkome. Šioje Politikoje vartojama
sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu (t.y. fiziniu
asmeniu), kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. „Eslepetes.lt“ (taip pat tekste gali
būti vadinama „mes“, „mus“ arba „mūsų“).
Ši Politika yra taikoma asmens duomenims, kurie renkami užsakant „eslepetes.lt“ prekes ir
paslaugas arba gaunami kitokiais apsilankymo mūsų interneto parduotuvėje būdais, kai
pateikiamos nuorodos į šią Politiką, pavyzdžiui, užsisakant prekes mūsų interneto parduotuvėje,
naudojantis siūlomomis paslaugomis.
Užsisakydami šios interneto parduotuvės prekes (arba) pateikdami asmens duomenis
„eslepetes.lt“, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų
tvarkomi taip, kaip toliau nurodyta šioje Politikoje. Jeigu nesutinkate su šia Politika, šia
interneto parduotuve prašome nesinaudoti ir neteikti „Eslepetes.lt“ asmens duomenų.
 

Informacija, kurią renkame

Mes renkame asmens duomenis, kai Jūs vykdote pirkimus, kad būtų teikiamos mūsų paslaugos
užsakant prekes. Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų renkami tik su Jūsų žinia ar
sutikimu. Toliau pateikiame renkamų duomenų kategorijų pavyzdžius:
● Techninė informacija
Daugeliu atvejų Jūs galite lankytis mūsų interneto parduotuvėje nepranešdami mums, kas Jūs
esate. Tačiau, paprastai renkama standartinė techninė informacija. Tokia informacija apima
pavyzdžiui Jūsų IP adresą, apsilankymų skaičių, Jūsų lankomus interneto parduotuvės puslapius,
nuorodas, reklaminius skydelius ir kitą Jūsų peržiūrėtą turinį bei kitą techninę informaciją, kurią
mums pateikia Jūsų interneto naršyklė. Prašome taip pat susipažinti su skyriumi „Slapukai
(angl. cookies)“.
● Informacija, kurią Jūs teikiate mums
Jums perkant mūsų interneto parduotuvėje, ar kitokiu būdu lankant mūsų interneto parduotuvę,
mes galime Jūsų paprašyti pateikti tam tikrą informaciją, t.y. vardą, pavardę, el. pašto adresą,
gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį bei kitus rekvizitus, reikalingus vartotojo
atpažinimui ir jo veiksmų vykdymui arba kurių gali prireikti mums teikiant Jūsų prašomas prekes
ir paslaugas arba susisiekimo su Jumis tikslais. Suteikiant kai kurias paslaugas Jums gali tekti
pateikti informaciją apie kitus asmenis, pavyzdžiui, tais atvejais, kai Jūs užsakote prekes ir
prašote jas tiesiogiai nusiųsti kitam asmeniui.

Mes galime rinkti demografinę informaciją, pavyzdžiui, paprašyti nurodyti amžių, lytį ir pašto
kodą. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikra iš Jūsų gauta neidentifikuojama informacija gali tapti
identifikuojama Jums pateikus asmens duomenis.
 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis „Eslepetes.lt “ naudoja šioje Politikoje nurodytais tikslais. Atkreipiame
dėmesį, kad tuo pačiu metu informacija gali būti naudojama keliems tikslams.
● Prekių ir paslaugų teikimas
Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų prašymus, vykdydami Jūsų
užsakymus ar kitais tikslais, siekiant užtikrinti Jūsų užsakymų vykdymą. Taip pat užkirsti kelią
sukčiavimui ar kitam neteisėtam naudojimui, o taip pat sukčiavimo ar neteisėto naudojimo atvejų
tyrimo tikslais.
● Susisiekimas su Jumis ir rinkodara
Jūsų asmens duomenis mes galime naudoti susisiekimo su Jumis tikslais, pavyzdžiui, pateikiant
informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas arba norėdami išsiaiškinti, ar Jūs esate
patenkintas mūsų prekėmis ar paslaugomis. Jūsų asmens duomenis galime naudoti rinkodaros, o
taip pat susisiekimo su Jumis ir informavimo apie naujas prekes, paslaugas ar vykdomas akcijas
tikslais, laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų.
 

Asmens duomenų pateikimas kitiems

Jūsų asmens duomenų mes neparduodame, nenuomojame ar kitokiu būdu neatskleidžiame
trečiosioms šalims, išskyrus toliau nurodytus atvejus.
● Sutikimas
Jūsų asmens duomenis galime pateikti kitiems, tik esant Jūsų sutikimui.
● Tinkamas ir operatyvus prekių pristatymas
Su Jūsų sutikimu mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis siuntų ir/ar kurjerių tarnyboms,
kad būtų kokybiškai ir operatyviai pristatytos Jūsų prekės Jums. Duomenys perduodami tik tie,
kurių reikia įvykdant prekių pristatymą.
● Privalomas informacijos atskleidimas

Jūsų asmens duomenis mums gali tekti atskleisti įstatymų reikalaujamais atvejais tam tikroms
institucijoms ar kitoms trečioms šalims, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms. Galiojančių
įstatymų nustatytais atvejais Jūsų asmens duomenis galime atskleisti ir jais naudotis gindami
„Eslepetes.lt “ teisėtus interesus civilinėse ar baudžiamosiose bylose.
 
 

Nepilnamečių asmens duomenų rinkimas

,,Eslepetes.lt“ stengiasi nerinkti jokios informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni kaip 18-kos
metų, ir nevykdyti su tokiais asmenimis jokių transakcijų. Tačiau, mūsų duomenų bazėse gali
atsirasti vaikų, kurių amžius nesiekia 18-kos metų, asmens duomenys, kadangi ne visada yra
įmanoma tiksliai nustatyti lankytojo amžių. Tais atvejais, kai mes reikalaujame pateikti amžių,
asmenims, kurie neturi 18-kos metų, mes galime užblokuoti prisijungimą. Mes taip pat dedame
visas pagrįstas pastangas, kad iš mūsų duomenų bazės būtų ištrinti nepilnamečių asmens
duomenys.
„ Eslepetes.lt“ prašo nepilnamečių  be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo, nevykdyti jokių mūsų
siūlomų prekių pirkimų ar nesiimti jokių su tuo susijusių veiksmų, išskyrus atvejus, kai
įstatymuose numatyta kitaip.
 

Duomenų kokybė

Mes imamės visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų
tikslūs ir nepasenę ir kad pasenę ar dėl kitų priežasčių neteisingi ar nereikalingi duomenys būtų
ištrinti.
 

Duomenų saugumas

Nors visuomet išlieka rizika, susijusi su asmens duomenų teikimu, ar jie būtų pateikiami
asmeniškai, telefonu, internetu ar kitaip, ir nėra visiškai saugių technologijų, galinčių apsaugoti
nuo įsilaužimų ar programišių veiklos, „Eslepetes.lt“ imasi visų būtinų techninių ir organizacinių
informacijos apsaugos priemonių tokiai rizikai išvengti bei jai sumažinti.

Slapukai

Kartais, Jums lankantis ,,Eslepetes.lt“ interneto parduotuvėje, į Jūsų kompiuterį galime įrašyti
tam tikrą informaciją, leidžiančią atpažinti Jūsų kompiuterį. Tokia informacija paprastai
pateikiama tekstinio dokumento, vadinamo „slapuku“ forma. Slapukas – tai mažas duomenų
rinkinys, kurį svetainės serveris išsaugo Jūsų kietajame diske. Paprastai slapukai naudojami

renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų
kompiuterio operacinę sistemą, naudojamos naršyklės tipą bei lankomų svetainių adresus.
Slapukus naudojame, norėdami palengvinti Jūsų darbą, pavyzdžiui, Jums nereikia dažnai
įvedinėti slaptažodį seanso metu arba pakartotinai nurodyti į krepšelį dedamas prekes, jeigu
neužbaigiate sandorio vieno apsilankymo metu. Taip pat slapukai naudojami renkant medžiagą
duomenų srautų analizei bei anoniminei demografinei apskaitai, kur i mums padeda gerinti savo
paslaugas.
 

Jūsų teisės

Jeigu pageidaujate sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis turime, arba norite atnaujinti,
ištaisyti, padaryti anoniminiais ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra neišsamūs, neteisingi
ar pasenę, arba nenorite, kad Jūsų asmens duomenys ir toliau būtų naudojami reklaminės
medžiagos siuntimo ar tiesioginės rinkodaros ar rinkotyros tikslais, arba kitais įstatymų
nustatytais atvejais galite įstatymų nustatyta tvarka pasinaudoti tokia teise, apie tai mums
pranešdami žemiau nurodytais adresais. Kai kuriais atvejais, ypač jei Jūs pageidaujate, kad Jūsų
asmens duomenys būtų ištrinti ar nebūtų tvarkomi, tai gali reikšti, kad mes negalėsime ir toliau
teikti Jums paslaugų. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad, norint įvykdyti tokį prašymą, mums
gali prireikti Jus identifikuoti ir paprašyti papildomos informacijos. Taip pat pabrėžiame, kad
šioms teisėms gali būti taikomi galiojančių įstatymų nustatyti apribojimai bei kitos susijusios
nuostatos.
 

Jūsų asmens duomenų ir kontaktinės informacijos valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Eslepetes.lt“. privatumo klausimais galite kreiptis el. pašto
adresu Pagalba@eslepetes.lt arba Klientų aptarnavimo telefonu: +37060631583
 

Šios privatumo politikos pakeitimai

„Eslepetes.lt“ gali laikas nuo laiko keisti šią privatumo politiką ar keisti, modifikuoti ar nutraukti
prieigą prie šios interneto parduotuvės bet kuriuo metu, apie tai atskirai įspėdama arba
neįspėdama. Tačiau jeigu ši privatumo politika pasikeičia iš esmės ir gali sukelti nepalankias
pasekmes, „Eslepetes.lt“ skelbs pranešimą apie tokį pasikeitimą šios politikos teksto pradžioje ir
interneto parduotuvės pagrindiniame puslapyje 30 dienų. Rekomenduojame laikas nuo laiko
peržiūrėti šią privatumo politiką, kad galėtumėte susipažinti su tokiais pasikeitimais.